Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Fredsobservatör’ Category

Almedalen är en politisk festival med många skilda världar. Beroende på vilka av de över 2000 olika arrangemangen en väljer att fylla sin vecka med kan upplevelserna bli mycket olika. Du kan välja att fokusera på mediefrågor, jämställdhet, ett politiskt parti, osv. gånger 1000… Men en sak som är gemensamt är yran över att träffa lika och olik-sinnade för spännande samtal och idésmide.

Som många andra har jag blandat ganska friskt av olika världar men ändå rört mig mest runt ”Säkerhetspolitiskt sommartorg” där Kristna Fredsrörelsen ihop med andra fredsorganisationer och politiska myndigheter (mer info på www.sommartorg.se) koncentrerat sina aktiviteter. KrF har synts med seminarier som täcker allt från hur våra svenska AP-fonder bidrar till miljöförstörelse och kränkningar av mänskliga rättigheter runt om i världen till hur våra fredsobservatörer i Latinamerika och EAPPI:s verksamhet i Israel/Palestina bidrar till att dämpa våldsutbrott i svåra konfliktområden.

Ett av de mest välbesökta seminarierna handlade om religionens roll i konflikter och bestod av den mest varierade panelen jag såg under hela veckan! Inte bara gubbar och inte bara vita utan såväl forskare som troende, såväl aktivist som politiker och med tanke på det fokus som riktats mot Egypten under veckan så var det här jag hittade den enda egyptiska rösten i vår kontakt Mohamed Elmeadowy.

Vi begraver svensk vapenexport i Almedalen 2013

Vi begraver svensk vapenexport i Almedalen 2013

Andra frågor som lyftes var fredsprocessen i Colombia där vår partner juristen Patricia Tobón Yagarí vittnade om vikten av svensk diplomati och bistånd; civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen och veckans höjdpunkt:  begravningen av svensk vapenexport. I ett 70-personer långt begravningståg marscherade KrF, Amnesty, IKFF, Svenska Freds, Svenska Kyrkan och Svenska Kyrkans Unga högtidligt klädda i svart genom hela Visby och alla de parallella världar som Almedalsveckan utgör. Vid stranden precis nedanför almarna la vi ned en krans och firade slutet på en verksamhet som begravt så många, som vår generalsekreterare Sofia Walan uttryckte det.

Tyvärr visade sig vapenexporten ha återuppstått redan nästa dag när jag besökte ett seminarium om utvecklingen av stridsflyget JAS och ett annat om den så kallade försvarsmaterielsindustrin (=vapenindustrin) på forumet ”Försvarspolitisk Arena” (mer info på www.forsvarspolitiskarena.se). Då lärde jag mig bland annat att känslan av att flyga JAS kan jämföras med att köra go-kart och att tillverkaren av Hägglunds stridsfordon tycker att han bidrar till att göra världen till en tryggare plats.

Det är ibland svårt att förstå att vi lever i samma värld, försvarsmaterielspolitikerna och –producenterna och jag. Men det känns bra att vara med i en rörelse som bidrar till att stödja människorättskämpar och sätta press på våra politiker. Och vi är uppenbarligen inte ensamma – tack alla skärpta, kloka och kreativa människor som varit med och spridit kunskap och hopp i Almedalen!

/Matilda Pearson, ickevåldstränare

Annonser

Read Full Post »

Just nu pågår en viktig debatt om framtiden för det svenska biståndet till stöd för fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i vår omvärld. För Kristna Fredsrörelsen är det här en angelägen fråga eftersom vi genom åren har sett att bistånd kan göra stor nytta om det investeras på rätt sätt.

Kvinnor från ixilfolket i Guatemala firar den fällande domen mot tidigare diktatorn Ríos Montt, som dömdes för folkmord i maj 2013. Lyckan blev dock kortvarig och kort efter att det här fotot togs blev domen upphävd av en högre rättsinstans. Det är idag oklart hur rättsprocessen mot diktatorn kommer att fortsätta. Kristna Fredsrörelsen och Diakonia är två svenska organisationer som med hjälp av svenska biståndspengar har kunnat stödja arbetet för rättvisa i Guatemala och det viktiga arbetet är inte slutfört än. Foto: Tamara Vocar.

Kvinnor från ixilfolket i Guatemala firar den fällande domen mot tidigare diktatorn Ríos Montt, som dömdes för folkmord i maj 2013. Lyckan blev dock kortvarig och kort efter att det här fotot togs blev domen upphävd av en högre rättsinstans. Det är idag oklart hur rättsprocessen mot diktatorn kommer att fortsätta. Kristna Fredsrörelsen och Diakonia är två svenska organisationer som med hjälp av svenska biståndspengar har kunnat stödja arbetet för rättvisa i Guatemala och det viktiga arbetet är inte slutfört än. Foto: Tamara Vocar.

Tack vare svenskt bistånd har åsidosatta grupper runt om i världen kunnat stärkas i att föra sin talan och verka för en förändring av orättvisa samhällsförhållanden. Kristna Fredsrörelsens medföljning och skydd av organisationer som arbetat för rättvisa efter folkmordet i Guatemala är ett exempel på detta, och tidigare i år gav detta långsiktiga arbete äntligen resultat. Men framgångarna i Guatemala och andra latinamerikanska länder är inte huggna i sten och ska inte tas för givna. Det finns mycket kvar att göra. Om biståndet till Latinamerika ska avbrytas så måste det först finnas en vilja och en möjlighet för ländernas myndigheter att själva bekämpa fattigdomen och stärka de mänskliga rättigheterna i regionen.

Demokratin och de mänskliga rättigheterna behöver vårdas för att överleva. De latinamerikanska demokratierna är svaga och unga och risken för återfall i inbördeskrig eller diktatur finns fortfarande. Statskuppen i Honduras 2009 visar på de risker som finns. Det våld som journalister tvingas leva med i Mexiko, Guatemala och Colombia är andra exempel. Det svenska stödet till demokratiska val och till arbetet mot korruptionen i Latinamerika är fortfarande viktigt.

Hösten 2012 inleddes fredsförhandlingar mellan FARC-gerillan och regeringen i Colombia. Våren 2013 ställdes en tidigare diktator inför rätta för folkmord i Guatemala. Att i detta läge avbryta det svenska biståndet till rättssystemet, civilsamhället och utsatta människorättsförsvarare i dessa länder vore ansvarslöst.

Riskerna är stora för kvinnor som står upp för sina rättigheter eller arbetar mot kvinnomisshandel i Latinamerika. Situationen är också mycket allvarlig för personer som engagerar sig fackligt, arbetar som journalister eller verkar inom bonderörelsen. I värsta fall kan ditt politiska engagemang sluta med att du själv eller någon närstående mördas. Ändå fortsätter människor i Latinamerika att stå upp för sina rättigheter. Siffror från civilsamhället i respektive länder gör gällande att:

–          Minst 19 människorättsförsvarare mördades i Guatemala 2011.

–          Minst 49 människorättsförsvarare mördades i Colombia 2011.

Om vi tittar på statistiken över väpnat våld och våldsamma dödsfall i dessa länder så är de totala siffrorna ännu mer skrämmande och Guatemala och Colombia återfinns bland världens mest våldsdrabbade länder. Det svenska biståndet till dessa länder hjälper till att motverka våldet och stärka rättssystemen. Det här stödet kommer kanske inte alltid att behövas, men det behövs just nu för att de som kämpar för fred och mänskliga rättigheter inte ska behöva utsätta sig för onödiga risker.

Kristna Fredsrörelsen kommer att lyfta frågan om det svenska biståndet till Latinamerika i debatter under Almedalsveckan. Läs mer om vårt deltagande här: http://krf.se/kalendarium/

Aron Lindblom arbetar med Kristna Fredsrörelsens Fredstjänstprogram som leder fredsobservatörernas arbete i Latinamerika.

 

 

Fler inlägg i debatten om Sveriges bistånd till Latinamerika finns här:

Christer Winbäck (Fp) “Svenska regeringen vänder Latinamerika ryggen”: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenska-regeringen-vander-latinamerika-ryggen_8215064.svd

Jon Bergeå: ”Vänd inte ryggen åt Latinamerika”: http://troochpolitik.se/?p=4309

Kristna Fredsrörelsen i Dagen ”Fel stoppa latinamerikastöd”: http://www.dagen.se/opinion/debatt/fel-stoppa-latinamerikastod/

MR-fonden med flera i Svenska Dagbladet ”Oroande att Sverige fasar ut biståndet till Latinamerika”: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/oroande-att-sverige-fasar-ut-bistand-till-latinamerika_8231106.svd

Diakonia, PMU och SMR i Dagens Nyheter: ”Var sjunde biståndskrona går till migrationsverket”: http://www.dn.se/debatt/var-sjunde-bistandskrona-gar-till-migrationsverket/

Read Full Post »

Riksdagens försvarsberedning släppte den 31 maj sin säkerhetspolitiska rapport. Analysen är tydlig: ett militärt angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Trots detta har den efterföljande diskussionen i princip uteslutande handlat om Rysslands upprustning och Sveriges militära förmåga.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) har satt samman en skuggberedning där Kristna Fredsrörelsen och flera andra organisationer bidrar med analys av hot och problem som i högsta grad rör människors och samhällens säkerhet men som inte har militära lösningar. Texterna diskuterar också hur vi kan förebygga våld, konflikter och katastrofer genom långsiktigt säkra lösningar.

Läs hela pressmeddelandet från IKFF här: http://www.ikff.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Pressmeddelande-Det-l%C3%B6ser-sig-s%C3%A4kert-Skuggberedning.pdf

Rapporten ”Det löser sig säkert – Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen” finns här: http://www.ikff.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Det-l%C3%B6ser-sig-s%C3%A4kert-Civila-samh%C3%A4llets-skuggberedning-till-F%C3%B6rsvarsberedningen.pdf

Read Full Post »

Hanna Eklund är ickevåldstränare, aktiv i Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Göteborg och för tillfället placerad som obeväpnad följeslagare på Västbanken i Palestina med uppdrag att dämpa våldet och förhindra brott mot folkrätten. Här skriver hon om sina erfarenheter från Palestina:

En skolbuss på Västbanken som skadats av stenkastning från bosättare.

En skolbuss på Västbanken som skadats av stenkastning från bosättare.

Fatima, Rose och Jenna möts uppspelta på bussen. Äntligen skulle de få åka på skolresan!

– Jag kunde inte sova inatt för jag längtade så mycket, säger Rose.

Plötsligt stoppas bussen av en man som står mitt i vägen och skriker.

– Stanna stanna! Vad gör ni här? Har ni inte hört nyheterna? Bosättare attackerar alla palestinier på vägen till Nablus!

Jag träffar Mai dagen efter skolresan. Hon är lärare på flickskolan i Jayyous och hon berättar för mig om dagen de alla hade sett fram emot och sparat ihop pengar till. Tillsammans med tre andra lärare och cirka 250 elever i åldrarna 11-18 åkte de iväg i flera bussar. De skulle spendera en heldag tillsammans på tivoli för att fira att läsåret snart är slut. Samma morgon utbröt tumult vid Za’tara checkpoint. En bosättare miste livet och en palestinier blev skjuten. Samma checkpoint som Mai och hennes elever hade oturen att komma till bara en timme senare.

I Sverige är det fortfarande säkert att resa även om det varit en olycka eller till och med ett mord, men här är situationen så annorlunda. Resultatet efter attacken mot bosättaren vid Za’tara ledde till en våg av våld i flera dagar över hela Västbanken och Gazaremsan. Sammanlagt efter händelsen skadades 43 palestinier (av bosättare och israelisk militär), 8 bosättare (av palestinier) och mycket egendom förstördes.

Nyheter kom att fyra palestinska skolflickor på en annan skolutflykt och deras chaufför blivit skadade i ett anfall just på den vägen Mai och hennes elever skulle åka på. Läs mer här och här.

Bosättare är de israeler som bor på Västbanken. Alla bosättningar strider mot internationell rätt. Det är olagligt enligt internationell rätt att flytta sin befolkning in på ockuperat område, eller att uppmuntra dem till flytt. Israel bryter därför mot internationell rätt genom att erbjuda bosättarna ekonomiska förmåner som till exempel billiga bostäder, förmånliga lån och lägre skatter. Likaså är det olagligt att göra permanenta förändringar som byggandet av bosättningar innebär och förstörelse av privat egendom som när olivträd rycks upp, vilket Israel också gör sig skyldig till (för mer bakgrund se exempelvis: http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1157).

Det finns idag cirka 2,5 miljoner palestinier på Västbanken. Bosättarna är ungefär 500 000 till antalet i mer än 120 bosättningar, byggda sedan 1967 då Israel ockuperade Västbanken (inklusive östra Jerusalem). Bosättningar och deras infrastruktur med mera upptar tillsammans 38,3 procent av den ockuperade Västbanken. Vi möter dagligen människor som menar att det största hindret för att stoppa ockupationen är bosättningarna. Vanliga kommentarer är: ”Hur ska vi kunna få tillbaka vår jord när den ersatts av israeliska lägenhetskomplex?” eller: ”Bosättarna kommer aldrig lämna Västbanken frivilligt.”

Våldsamma bosättare har länge varit ett problem i Palestina. Händelsen vid Za’tara var första gången en israel dödades på Västbanken sedan 2011. Förra året på Västbanken, skadades 353 palestinier av bosättare och 49 israeler skadades av palestinier. Bosättarna utgör cirka 17 procent av befolkningen på Västbanken och utförde förra året ungefär 88 procent av våldsbrotten mellan israeler och palestinier på Västbanken (räknat på att det finns 500 000 bosättare på Västbanken och 2,5 miljoner palestinier). 353 skadade palestinier av bosättare och 49 skadade israeler av palestinier på Västbanken. De israeliska myndigheterna missköter sin uppgift att göra tillräckligt för att förebygga attacker från israeliska medborgare mot palestinier, deras egendom och deras land. Israel uttrycker ofta att de behöver skydda bosättare och andra israeler från palestinier och uttrycker sällan att palestinier behöver säkerhet och skydd från israelerna. Skulle vi utgå från statistiken är det palestinierna som är mest utsatta på Västbanken och därför i störst behov av skydd.

Siffror på skadade är en del av verkligheten här. En annan del som inte syns i statistiken är den ständiga oron och rädslan. För hur gick det för Mai och hennes elever? Istället för att åka till tivolit som planerat fick de spendera hela dagen gömda i en park i väntan på att det var säkert att åka på vägarna igen. När de kom hem på kvällen väntade oroliga föräldrar i varje by på att få krama om sina barn.

Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) skickar följeslagare till Palestina och Israel för att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Kristna Fredsrörelsen står bakom projektet och det arbete som EAPPI:s följeslagare utför liknar fredsobservatörernas arbete i Mexiko, Guatemala och Colombia.Vill du också bli följeslagare? Det finns två ansökningstillfällen per år. Vid nästa rekryteringstillfälle är 3 juni sista ansökningsdag. Ansökningshandlingar finns just nu på www.skr.org/foljeslagare.

Hanna Eklund, följeslagare i Jayyous, Västbanken, Palestina.

Read Full Post »

UPPDATERING: Guatemalas tidigare diktator Efraín Ríos Montt dömdes den 10 maj till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten. Den 20 maj underkändes och upphävdes denna dom av en högre rättsinstans i Guatemala. Det är idag oklart hur rättsprocessen mot diktatorn kommer att fortsätta. Läs mer här: http://www.krf.se/domen-mot-diktatorn-underkandes

Här nedan återfinns vår bloggtext från den 15 maj då domen mot diktatorn fortfarande låg fast: 

Det är historiska ögonblick i Guatemala dessa dagar. I fredags kom nyheten att Efraín Ríos Montt har dömts till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten. Det är första gången som en tidigare statschef har dömts för detta i nationell domstol. Så skriver Sara Svensson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala. Läs hela hennes text här på fredsobservatörernas blogg: http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2013/05/13/antligen-har-de-lyssnat-pa-oss-om-den-historiska-domen-mot-efrain-rios-montt/

Den juridiska processen mot före detta diktatorn Efraín Ríos Montt pågick i 12 år innan domstolen till slut utfärdade domen. Kristna Fredsrörelsen fanns med vid början av nittiotalet och skyddade flyktingarna som då återvände hem till Guatemala efter att ha flytt till Mexiko undan folkmordet. År 2001 återvände vi till Guatemala för att skydda de som då inledde arbetet med att anmäla Ríos Montt och andra militärer för folkmord. Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Sofia Walan säger i ett uttalande:

– Det här är en historisk händelse och ett viktigt steg för fred och försoning i Guatemala. De människorättsförsvarare som vi medföljer i Guatemala har kämpat för detta under lång tid och med stort tålamod. Nu måste det internationella samfundet stödja de som har vittnat i processen så att de inte utsätts för hot eller repressalier.

Kristna Fredsrörelsen har arbetat för att skydda överlevare efter folkmordet i Guatemala i över tio år och har en nära relation till organisationerna AJR och CALDH som har drivit rättsprocessen mot den tidigare diktatorn Ríos Montt. Ríos Montt satt vid makten under den allra blodigaste perioden av inbördeskriget, åren 1982-1983, då regeringsstyrkor utförde hundratals massakrer mot civilbefolkningen. När fallet äntligen togs upp i domstol förra året var det ett resultatet av vittnenas och överlevarnas hårda kamp och beslutsamhet att kämpa vidare trots smärtan och trots upprepade hot. Guatemalas diktatur var hård och blodig, inbördeskrig pågick i 36 år och krävde över 200 000 dödsoffer. Enligt sanningskommissionen CEH var den guatemalanska staten skyldig till 93% av alla övergrepp mot mänskliga rättigheter som begicks under kriget.

I sitt slutanförande på rättegångens sista dag uttryckte Francisco Soto från människorättscentret CALDH:

– Vi har kämpat för rättvisa i 30 år. Det här är inte en våldshandling och det handlar inte om hämnd. Detta handlar om rättigheter. Vi står nu inför ett viktigt moment i vårt lands historia. Om vi glömmer det som hänt så är vi dömda att upprepa historien.

Sofia Walan på Kristna Fredsrörelsen uttrycker dubbla känslor över domen:

– Idag är vi glada och lättade över den här domen, men samtidigt vet vi att rättvisan gick för långsamt och att en lång väg fortfarande återstår innan såren är läkta. Överlevarnas sorg och lidande kan aldrig suddas bort. Trettio år av straffrihet har passerat, men det är mycket positivt att de ansvariga nu äntligen börjar ställas till svars för sina handlingar.

I den nu avslutade rättsprocessen stod de tidigare militärerna Ríos Montt och Rodríguez Sánchez åtalade för folkmord och brott mot mänskligheten. Ríos Montt dömdes till totalt 80 års fängelse medan Rodríguez Sánchez friades från alla anklagelser. Nu väntar en process av överklaganden som mycket väl kan dra ut på tiden. Följ fredsobservatörernas blogg för att få uppdateringar om vad som händer i fallet framöver: http://fredsobservatorerna.wordpress.com/

Besök gärna fotografen James Rodriguez hemsida för att se foton från rättegångens sista dag: http://www.mimundo.org/2013/05/11/2013-05-10-former-head-of-state-rios-montt-guilty-of-genocide/

Det tog över tio år för Guatemalas rättsväsende att inleda rättegången mot den tidigare diktatorn Ríos Montt och i arbetet med att förbereda rättsfallet har vittnen, jurister och andra människorättsförsvarare utsatts för otaliga hot och attacker. Domen är en seger för det guatemalanska civilsamhället och organisationerna AJR och CALDH, men även Kristna Fredsrörelsen har bidragit till arbetet genom att skydda personer och organisationer som har drivit fallet. Domen mot Ríos Montt visar att bistånd och stöd till civilsamhället har en effekt och bidrar till att stärka de mänskliga rättigheterna i världen. För att fortsätta det här arbetet behöver Kristna Fredsrörelsen ditt stöd. Skänk en gåva till bankgiro 900-0316 och följ oss här:

Facebook: https://sv-se.facebook.com/kristnafreds

Twitter: https://twitter.com/KristnaFreds

Read Full Post »

Kristna Fredsrörelsen i Sveriges Radio P1

Den 8 maj klockan 15 deltar Kristna Fredsrörelsens Stina Karbing i ett samtal om ickevåld och feministiskt självförsvar i programmet Nordegren & Epstein i Sveriges Radio P1, missa inte det!

Uppdrag: Fredsobservatör

I en ny artikel från Uppsala Universitet uppmärksammas Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer i Colombia:

– Jag ville få en utmaning och uppleva ett äventyr, men också arbeta med något konkret där jag känner att det jag gör bidrar till något positivt, säger fredsobservatör Agnes Berge. 

Läs hela artikeln här.

Nytt globalt vapenavtal ett viktigt steg framåt

Nyligen undertecknades för första gången ett globalt avtal för reglering av världens vapenhandel. Detta är unikt och Kristna Fredsrörelsen har varit med och tryckt på för att göra avtalet så strikt som möjligt.

– Vi har jobbat för det här i tio års tid tillsammans med våra partners i Latinamerika och i dag har vi firat avtalet. Det är långt ifrån perfekt, men ändå ett viktigt steg framåt, säger Jon Bergeå som arbetar som programsekreterare för mänsklig säkerhet och nedrustning hos Kristna Fredsrörelsen.

Läs hela artikeln här.

Aktion för etiska pensioner

Den 17 april överlämnade Kristna Fredsrörelsen och andra organisationer 3360 vykort till Finansdepartementet med krav på att de allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) måste bli bättre på att respektera miljö och mänskliga rättigheter i sina investeringar. Aktionen uppmärksammades bland annat av Fria Tidningen och här på Kristna Fredsrörelsens blogg. Vill du vara med och stödja kampanjen för rättvisa och miljövänliga pensioner? Beställ vykort via e-post: aron.lindblom@krf.se

Viktigt att fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter i Latinamerika

Kristdemokraternas Desiree Pethrus uttryckte stöd för Kristna Fredsrörelsens debattartikel till försvar för biståndet till Latinamerika. Foto från Twitter.

Kristdemokraternas Desiree Pethrus uttryckte stöd för Kristna Fredsrörelsens debattartikel till försvar för biståndet till Latinamerika. Foto från Twitter.

Just ny ryktas det om att Sida diskuterar att avsluta biståndet till de tre länder i Latinamerika som fortfarande får bistånd: Guatemala, Colombia och Bolivia. Kristna Fredsrörelsen menar att Sidas främsta argument, nämligen att dessa tre länder klassas som ”medelinkomstländer”, är svagt och bygger på en missuppfattning om vilken nytta biståndet kan göra. Förslaget att avsluta biståndet till Latinamerika har även kritiserats av Kristdemokraternas Desiree Pethrus (se ovan) och Folkpartiets Christer Winbäck. I en debattartikel i Dagen tydliggjorde vi vår syn på Sveriges bistånd till Latinamerika:

Förra året inleddes nya fredsförhandlingar mellan den colombianska regeringen och gerillan Farc. Detta är ett steg i rätt riktning för fred och positiv utveckling i Colombia och Sverige borde finnas med som en stark aktör till stöd för denna process. Att i dagsläget lämna Colombia med argumentet ”medelinkomstland” vore mycket olyckligt. Även Guatemala klassas som ”medelinkomstland”, men det absurda i detta begrepp blir tydligt när det samtidigt går att konstatera att hälften av alla barn i landet lever med kronisk undernäring. FN har beskrivit Guatemala som en av de värsta hungerkatastroferna i världen. I det första Millenniemålet har Sverige lovat att bidra till att halvera jordens fattigdom och hunger, något som blir svårt att uppnå om biståndet till Guatemala ska avbrytas. Samtidigt som situationen för de mänskliga rättigheterna är kritisk har rättssystemet i Guatemala alldeles nyligen tagit de första stegen till att utreda det folkmord som militären utförde under 1980-talet. Vi har svårt att förstå logiken i att Sida i detta läge vill avbryta samarbetet med de jurister, advokater, domare och vittnen som riskerat sina liv i processen för att utreda folkmordet i Guatemala.

Läs hela Kristna Fredsrörelsens debattartikel här.

Fler röster från Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Sofia Walan skriver regelbundet ledarartiklar i eget namn i Sändaren, hennes senaste text går att läsa här: http://www.sandaren.se/debatt/det-finns-bara-en-utvag

Även ordföranden Peter Lööv Roos skriver texter i eget namn, bland annat här på bloggen Dagens Seglora: http://dagensseglora.se/2013/04/26/en-karleksforklaring-till-fororten/

Kristna Fredsrörelsen i Almedalen

Under första veckan i juli kommer Kristna Fredsrörelsen att delta i Almedalsveckan i Visby för att diskutera fred, vapenhandel och mänskliga rättigheter. Följ oss här på bloggen eller via hemsidan för att få information om var och när du kan träffa oss i Almedalen.

Kristna Fredsrörelsen är en viktig röst i samhällsdebatten. Vi står envist upp mot orättvisor och för fred. Om du vill att vi ska fortsätta höras och synas i debatten så är du varmt välkommen att bli medlem eller ge en gåva till bankgiro 900-0316. 

Följ Kristna Fredsrörelsen på Facebook: https://sv-se.facebook.com/kristnafreds

Följ Kristna Fredsrörelsen på Twitter: https://twitter.com/KristnaFreds

Read Full Post »

Hanna Eklund är ickevåldstränare, aktiv i Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Göteborg och för tillfället placerad som obeväpnad följeslagare på Västbanken i Palestina med uppdrag att dämpa våldet och förhindra brott mot folkrätten. Här skriver hon om sina erfarenheter från Palestina:

Soldater kontrollerar en bondes last på ockuperat område på Västbanken i Palestina.

Soldater kontrollerar en bondes last på ockuperat område på Västbanken i Palestina.

Det bruna steniga landskapet har blivit grönt av regnet. Jag står på en kulle och blickar ut över fält, olivträd, citronlundar och några gråa stenhus. Längs den branta snirkliga grusvägen ser jag en man på traktor sakta ta sig neråt mot fälten. På avstånd ser jag hur han närmar sig avspärrningen, grinden han måste passera för att ta sig vidare. Uppifrån där jag står vet jag redan hans öde innan han själv vet det. Grinden är låst, det finns inte en soldat i sikte. Mannen når grinden, väntar en stund, men börjar sedan den långsamma mödosamma vägen tillbaka igen.

Jag bor och jobbar i en by på Västbanken som heter Jayyous. Här begränsas människornas rättighet till fri rörlighet dagligen på grund av muren som Israel byggt. Muren är här i Jayyous byggd flera kilometer bortanför Gröna linjen inne i Palestina.[1] För Jayyousborna, som framför allt livnär sig på sina odlingar, betyder detta att mer än 70 procent av deras mark hamnar på andra sidan muren,[2] i den så kallade ”sömzonen”[3]. För att kunna arbeta på dessa odlingar, i Palestina, måste de söka särskilda tillstånd från Israel och passa grindarnas sparsamma öppettider.[4] Det är svårt att få tillstånd och öppettiderna är inte helt tillförlitliga.[5] Jag arbetar med att kontrollera dessa öppettider, hjälpa människor att söka tillstånd om de blivit nekade och observera vad som sker vid grindarna när de israeliska soldaterna är på plats. Häromdagen lät soldaterna arbetarna stå och vänta fast det var helt tomt och en soldat tog upp sitt vapen i luften och lossade varbygeln mitt framför en lugn förbipasserande arbetare.[6]

Gränsen mellan Israel och Palestina, Gröna linjen, är ca 320 km lång. Muren som Israel bygger är mer än 700 km lång.[7] Varje land har rätt att bygga en sådan mur på sin mark. Problemet här är att mer än 85 procent av muren är byggd i Palestina, varför den är olaglig enligt internationell rätt.[8]

Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) skickar följeslagare till Palestina och Israel för att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten.

Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) skickar följeslagare till Palestina och Israel för att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Kristna Fredsrörelsen står bakom projektet och det arbete som EAPPI:s följeslagare utför liknar fredsobservatörernas arbete i Mexiko, Guatemala och Colombia.

Jayyous är en liten by med ungefär 3500 invånare, beläget ca 5 mil norr om Jerusalem.[9] Här har Ekumeniska följeslagarprogrammet (EAPPI) haft en placering sedan 2002.[10] När vi promenerar runt i byn känner alla igen våra västar med EAPPI-loggan och barnen hejar glatt. Efter drygt en vecka i denna by kan jag säga att jag känner mig mer än välkommen. Vi har blivit inbjudna på middagar och te, och många har visat uppskattning över att vi är här. Förutom att vi ser och rapporterar vad som sker, är det många som upplever att det sker färre övergrepp med internationell närvaro. Tänk bara genom att bo här med dessa människor gör jag en skillnad.

Läs mer om följeslagarprogrammet här: http://gammal.skr.org/seappi

Vill du lära dig mer om ickevåld och konflikten i Palestina? Läs mer här: https://kristnafreds.wordpress.com/2013/04/26/vill-du-aka-till-palestina-och-israel-lara-dig-mer-om-ickevald-traffa-manniskor/

Hanna Eklund, följeslagare i Jayyous, Västbanken, Palestina.

Källor:

[1] United Nations OCHA/UNRWA, Jayyus Fact Sheet: www.ochaopt.org/documents/Jayyus_July_2008.pdf

[2] Läs om The Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI): www.eappi.org eller www.skr.org/foljeslagare

[3] United Nations OCHA/UNRWA, Jayyus Fact Sheet: www.ochaopt.org/documents/Jayyus_July_2008.pdf . UN Special Focus Barrier Facts & Figures: www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_english.pdf

[5] ”Västbankens gräns mot Israel kallas för den Gröna linjen och betecknar stilleståndslinjen efter kriget 1949. Gränsen som är fastställd i avtalen om vapenvila är därför den de-facto internationellt erkända gränsen”. www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1202. United Nations OCHA/UNRWA Jayyus Fact Sheet: www.ochaopt.org/documents/Jayyus_July_2008.pdf

[6] B’tselem, Effect on Palestinian Lands resulting from the Barrier’s Route around Zufin: www.btselem.org/download/200512_under_the_guise_of_security_eng.pdf

[7] Diakonia, Facts & Figures: www.diakonia.se/sa/node.asp?node=969

[8] Diakonia, Movement restrictions: www.diakonia.se/sa/node.asp?node=856

[9] United Nations OCHA/UNRWA, Jayyus Fact Sheet: www.ochaopt.org/documents/Jayyus_July_2008.pdf

[10] Checkpoint watch Falamya Gate, Jayyous, 20130427

Read Full Post »

Older Posts »